turkiz_negyzet

MŰSZAKI
ELLENŐRZÉS

Műszaki ellenőri szolgáltatásunk biztosítja az építési folyamat nyomon követésének mérnöki, szakmai minőségét. A klasszikus, szakmai elvárásoknak megfelelő teljeskörű műszaki ellenőrzési szolgáltatásunk minden esetben proaktív szemlélettel párosul, így probléma feltárás és megelőzés mellett hatékony megoldás-keresés jellemzi munkánkat.

Műszaki ellenőri tevékenységünk az általános elvárásoknak megfelelően a következő feladatokból áll:

Építési kivitelezési tevékenység folyamatában a jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és építészeti-műszaki dokumentáció betartásának ellenőrzése

Az Építtető helyszíni képviselőjeként feladata az 1997.évi LXXVIII. Étv. 43. § (1) e., – k., pontjainak ellátása

szakszerűség ellenőrzése, hibák- és hiányosságok feltüntetése az e-naplóban és ezekről külön értesítés megküldése az Építtető számára

műszaki és gazdaságossági szükségességből indokolt javaslatok a tervek módosítására

eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése és rögzítése az e-naplóba

átadás-átvételi eljárásban való részvétel, teljesítménynyilatkozatok és kivitelezői nyilatkozatok meglétének ellenőrzése

naplózási kötelezettség a műszaki ellenőri tevékenységről (e-napló)

Teljesítésigazolás előkészítése, javaslattétel a számlázható összegről Építtetőnek

Több fővállalkozó Kivitelező esetén a műszaki ellenőr hangolja össze a Felelős Műszaki Vezetők tevékenységét, gondoskodik az FMV nyilatkozatok rendelkezésre állásáról a hatóság számára.