Budapesti Örökimádás Oltáriszentség templom

A templom Aigner Sándor tervei alapján épült 1904 és 1908 között, neogótikus stílusban. A második világháborúban bombatámadások során több sérülés érte az épületet, ekkor pusztultak el a Róth Miksa tervezte színes ólomüveg ablakok is.
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 2020-ban a teljes tetőszerkezet és szentély felújítása mellett döntött, melyben a Kima Project Kft. műszaki lebonyolítói feladatokat látott el. Bár a templom nem áll műemléki védettség alatt, csapatunk maximális elkötelezettségével a korabeli műemléki arculat szerint került restaurálásra a szentély díszítőfestése, valamint mérműves pirogránit ablakai a díszes ólomüvegezéssel. A sikeres projektzárásra minden résztvevő elégedettségével 2021 szeptemberében került sor.